Burawly hereketlendiriji we süýşýän demir motor

Gysga düşündiriş:

Customöriteleşdirilen gaýtadan işlemek: Hawa

Haryt ýok: FS-0000

Model: Gorizontal süýşýän motor

Görnüşi: mikro motor

Ulanylýan modeller: dürli modeller

Daş görnüşi: Φ40 * 160 * 200

Material: demir

Aralygy ýokarlandyryň: 30CM

Gelip çykyşy: Hytaý


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Öndürijilik beýany

Slaýd motor, adatça gorizontal hereketlendirijide ulanylýar, oturgyç motorynyň iň ýönekeý gurluşy diýen ýaly.

Hereketlendiriji nurbat hereketlendirijileri häzirki wagtda awtoulag kompaniýalary tarapyndan ulanylmaýan gaty köne dizaýnlarda hem ulanylýar.

Üpjünçilik ukyby: 50000pcs / agyz

Min Oder Qty: 3000pc / agz

Port: NINGBO / ŞANGHAI CHIAN

Töleg şertleri: T / T ýa-da L / C.

Gaplamak standarty: Zawodyň standart gaplamasy we eksport kagyzy ýa-da agaç gapagy

modeli

naprýa .eniýe (V)

ýük ýok

bloklandy

ses

markasy

agramy

Aralyk

setirler

tizlik (rpm) häzirki (A)

tork

häzirki (A)

Gorizontal süýşmek hereketlendirijisi
motor

9-16

13

185-230

2.5

4.95-7.5

25

≤42

JIEYI

496 gr

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bizi saýlaň, mundan beýläk bu kynçylyklar bolmaz.Dört artykmaçlyk, size başga bir häsiýet berýär.

kuwwat aýagy: arassa mis simli rotor.

pes ses: göterilende pes ses.

uzak ömür: uzak ömür.

gowy material: saýlanan ýokary hilli materiallar.

Takyk tehnologiýany ulanyp, awtoulag oturgyjynyň gorizontal süýşmesiniň rahatlygyna üns beriň, biz örän ökde.

Arassa mis rulon, jikme-jik etmegi saýlamagyň jikme-jiklikleriniň her bölegi.

Garnituralar çydamly, poslama garşylyk, berk we ygtybarly, ulanylyş aňsatlygy.

Güýçli amaly, dürli modeller üçin amatly amaly.

Firma gurluşy, ygtybarly işlemek, energiýa tygşytlamak we ýokary netijelilik.

Gowy jikme-jiklikler has içgin, ýakyn dizaýn, hemişe bolşy ýaly gowy hil, ynam kepilligi.

Qualityokary hilli material: keseligine süýşýän hereketlendiriji nurbat sowuk togalanan polatdan ýasalýar, üstü inçe elektroplatasiýa we elektroforez bilen bejerilýär we poslama we poslama garşy berkligi bar.

Güýçli kuwwat: arassa mis egrem-bugram gorizontal süýşýän hereketlendirijide ulanylýar, uly tork we güýçli kuwwat bilen, oturgyjyň öň we yzky sazlamalarynyň artykmaçlyklaryny başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.

Hünär synagy: her gorizontal süýşýän motor, çykmazdan ozal barlanýar we hilini we howpsuzlygyny üpjün edýär.

Ulanyjylar oturgyjy yza we yza süýşürip, sürüjilik ýagdaýyny sazlap bilerler we hereketlendirijiler goşmaça ýat funksiýasyna eýe bolup, oturgyjy her bir sürüji üçin bellenen ýere awtomatiki dikeldýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler