“Jieyi Auto Electric Appliance Co., LTD”

Gözleg we ösüş

Wuyuan Jieyi Awtoulag Elektrik Enjamlary Ltd., ýokary hilli gözleg we tehniki inersenerler topary bar.Tehnologiki innowasiýalarda egrilikden öňe geçmek üçin özümizi iteklemegi dowam etdirýäris.Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýasynyň kem-kemden ösmegi bilen, kiçi aksessuar bolsun ýa-da tutuş önüm ulgamy bolsun, birnäçe milli patent aldyk, elmydama ünsli bolýarys.Tehniki zehinlere ünsi jemleýäris we täze we dürli halkara zehinleri çekmegi dowam etdirýäris, dizaýna we ösüşe kömek etmek üçin ýokary derejeli programma üpjünçiligine we enjamlaryna yzygiderli maýa goýýarys.

Synag ukyby

Wuyuan Jieyi Auto Electric Co., Ltd. iň soňky enjamlar bilen enjamlaşdyrylan ýokary derejeli laboratoriýa bar, synaglaryň 95% -den gowragy durnukly hil we hiliň yzygiderli gowulaşmagy üçin önüm öndürmek we öndürmek üçin öz laboratoriýamyzda tamamlanyp bilner. .
1. Ölçegi dolandyryş ulgamy
2, takyklygy kesgitlemek
3. Mehaniki öndürijilik synagy
4. malylylyk synagy
5. Funksional synag, DV we PV synagy

Önümçilik liniýasy

Wuyuan Jieyi Awtoulag Elektrik Enjamlary Ltd., halkara ülňüleri bilen öz derejelerini ýokarlandyrmagy maksat edinýär.Endokary derejeli enjamlara ep-esli maýa goýuň, proses tehnologiýasyny yzygiderli optimizirläň we kämilleşdiriň we önümçiligi awtomatlaşdyrmagy we sanlaşdyrmagy amala aşyryň.Maksat müşderilere has gowy önümler, hyzmatlar, öndürijilik we bäsdeşlik bahalary bilen üpjün etmekdir.Öýde öndürilen esasy komponentleriň köpüsi bilen önümçilige dikligine birleşýäris.Bu diňe bir çykdajylarymyzy has gowy gözegçilikde saklamaga we önümlerimiziň bahasyna bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik bermän, awtoulag pudagyndaky müşderilerimiziň gyssagly zerurlyklaryna çalt jogap bermäge mümkinçilik berýär.Has çeýe we wagtynda goldaw berýär.Önümimiziň öndürijiligi, bäsdeşlik ukyby we hyzmaty köp müşderiniň göwnünden turdy.


Iş wagty: Iýun-09-2022