Habarlar

 • Awtoulag pudagynda mikromotoryň ulanylyş tendensiýasy

  Motor awtoulagyň esasy böleklerinden biridir.Häzirki wagtda awtoulag böleklerinde ulanylýan hereketlendiriji diňe bir mukdarda we dürlülikde uly üýtgeşikliklere eýe bolman, eýsem gurluşynda-da uly üýtgeşmelere eýe.Statistikalara görä, her bir adaty awtoulag azyndan 15 toplum mikro ýörite hereketlendiriji, uly awtoulag ...
  Koprak oka
 • Kärhananyň missiýasy we ösüş gözýetimi —— müşderi ilki, hil ilki.

  Güýçli jemgyýetçilik jogapkärçiligi duýgusy bolan kärhana hökmünde Wuyuan Jieyi Awtoulag Elektrik Enjamlary Co., Ltd. “kärhanalary ösdürmek we jemgyýeti yzyna gaýtarmak” düşünjesini ösüş strategiýasyna çuňňur birleşdirýär.Döredileli bäri kompaniýa t ...
  Koprak oka
 • “Jieyi Auto Electric Appliance Co., LTD”

  Gözleg we ösüş Wuyuan Jieyi Awtoulag Elektrik Enjamlary Co., Ltd.-de ýokary hilli gözleg topary we tehniki inersenerler topary bar.Tehnologiki innowasiýalarda egrilikden öňe geçmek üçin özümizi iteklemegi dowam etdirýäris.Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýasynyň kem-kemden ösmegi bilen ...
  Koprak oka
 • Jieyi awtoulag elektrik önüminiň hili we hyzmatyň hili öz-özüňi beýan etmek

  Hytaýyň kommunistik partiýasynyň merkezi komitetinde Döwlet Geňeşini has gowulaşdyrmak, hiliň gowulaşmagy, ministrligiň “önümçiligiň hilini ýokarlandyrmak we hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak barada ...
  Koprak oka