Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Wuyuan Jieyi Awtoulag Elektrik Enjamlary Ltd., Hytaýyň iň owadan obasynda -------- Wuyuan.Kärhana 10,000 inedördül metrden gowrak meýdany hasaba alýar, hasaba alnan maýasy 1,8 million ýuana.Üç sany ýokary öndürijilikli, ýokary takyklyk önümçilik liniýasy bar, şeýle hem içerki ösen barlag ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, hasasy diametri 2 ---- 10MM, uzynlygy 6-100mm, adaty däl ýarym çukur perdeleri, çäkli perçinler, her dürli hünärli önümçilikdir. çäklendiriji nokatlar, nurbatlar, silindr görnüşli gysgyçlar we üçburçluk öz-özüne degmek nurbat kärhanalary.Önüm aýratynlyklary: ýokary takyklyk, önümiň yzygiderliligi, uzak çydamlylygy, döwülmezden ýadawlyk synagy, ýokary konsentrasiýa, duz sepmek synagy, awtoulag zapas şaýlaryny öndürýän iri içerki we daşary ýurtly hünärmenleri gönüden-göni üpjün etmek.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyz içerki we daşary ýurtly oturgyç motor we süpürgiç öndürijilerine oturgyç sazlaýjy motor we süpürgiç ýygnamak hyzmatlaryny hödürleýär.Isleg uly bolsa, şahsylaşdyrylan dizaýny üpjün edip bileris.Kompaniýa merkezi Jiangxi welaýatynyň Wuyuan şäherinde ýerleşýär, Zhejiang welaýatynyň Wençhouou şäheriniň Ruian howzunyň aşagyndaky ofisleri bar.Kompaniýanyň hil dolandyryş ulgamy, önümiň hiliniň uzak möhletli durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin TS16949 laýyklykda amala aşyrylýar.

takmynan-img-01

Kompaniýanyň medeniýeti

takmynan-img-02

Wuyuan Jieyi Awtoulag Elektrik Enjamlary Ş. Müşderiniň garaşyşlaryndan has ýokary bolmak biziň yzygiderli gözlegimizdir.Agzybirlik we durnuklylyk biziň esasy bäsdeşlik ukybymyz, dürli gatlakdaky dostlary Wuyuan Jieyi Auto Electric Co., LTD.

Işiňiz gutly bolsun

Bagtly durmuş

Dogruçyllyk we dostluk

Arassalamak we kärhana